Eolus sitoutuu suojelemaan Itämerta

14 joulukuun 2022

Itämeren rannalta otettu valokuva ja siinä näkyy meressä uiva joutsen.

Eolus on aloittanut yhteistyön Baltic Sea Action Groupin kanssa ja asettanut neljä tavoitetta, jotka vahvistavat Eoluksen pyrkimyksiä kehittää merituulivoimaa Itämeren herkkää meriympäristöä varjellen. Vuosille 2022–2025 laadittu Itämeri-sitoumus kattaa Eoluksen kaikki merituulivoimahankkeet Itämerellä.

Itämeri on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen merialue. Sen lisäksi että se on vähäsuolainen ja melko matala, meri myös jäätyy osittain joka talvi. Sisämerenä Itämeri on muita merialueita alttiimpi reagoimaan ihmisen toiminnan aiheuttamiin vaikutuksiin. Eolus haluaa huomioida kaikki nämä tekijät merituulivoiman hankekehityksessään, sillä Eoluksella on tällä hetkellä useita merituulivoimahankkeita Suomen ja Ruotsin merialueilla. Eolus tarkastelee merituulivoiman mahdollisuuksia myös Puolassa ja Baltiassa.

Ruotsin merialueilla Itämeri-sitoumus kattaa kolme Eoluksen merituulivoimahanketta, jotka ovat Najaderna Gävlen edustalla, Skidbladner 100 kilometriä Tukholmasta kaakkoon ja Herkules 60 kilometriä Gotlannista kaakkoon. Suomessa sitoumuksen piiriin kuuluvat Eoluksen kaksi merituulivoimahanketta, jotka ovat Wellamo 90 kilometriä Porista länteen ja Tuulia 30 kilometriä Merikarviasta länteen.

Skidbladner-, Herkules- ja Wellamo-hankkeita kehitetään yhteistyössä Simply Blue Groupin kanssa kelluville meriperustuksille. Najaderna ja Tuulia -hankkeita suunnitellaan merenpohjaan perustettaviksi matalamman veden syvyyden vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on joko alkanut tai pian alkamassa kaikkien hankkeiden osalta.

Baltic Sea Action Group (BSAG) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka työskentelee Itämeren pelastamiseksi ja toimii Itämeren ekologisen tasapainon palauttamiseksi. Eolus tukee BSAG:n työtä uuden yhteistyön kautta.

– Itämeren hyvinvointi on tärkeää kaikille sitä ympäröiville yhteiskunnille. Merituulivoiman kehittäjänä meillä on suuri vastuu suunnitella toimintamme siten, että huomioimme Itämeren herkän meriympäristön. Odotan innolla sitoumuksemme toteuttamista sekä sitä, että ymmärrän entistä paremmin tätä ainutlaatuista merialuetta, Eoluksen Suomen merituulivoimahankkeiden projektipäällikkö Anu Vaahtera sanoo.

Eolus sitoutuu toimimaan Itämeren suojelun puolesta asettamalla seuraavat tavoitteet:

1. tavoite: Eolus pyrkii tunnistamaan ja vähentämään merenpohjan rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset vedenalaiseen meriympäristöön, erityisesti voimaloiden perustusten, kaapeliurien ja kaapeleiden rantautumispaikkojen alueilla. Ympäristönäkökohdilla on merkittävä rooli kaikessa päätöksenteossa, myös yhteistyökumppaneiden valinnassa.

2. tavoite: Eolus pyrkii lisäämään tietämystä ja yleistä tietoisuutta (1) merituulivoiman rakentamisen vaikutuksista meriympäristöön, (2) mahdollisuuksista hallita vaikutuksia parhaalla tavalla sekä (3) uusiutuvan energian myönteisistä vaikutuksista Itämerelle.

3. tavoite: Eolus pyrkii minimoimaan   meriliikenteen ympäristövaikutukset merellä sijaitsevien tuulipuistojen kehittämisen, rakentamisen ja käytön aikana.

4. tavoite: Eolus osallistuu Itämeren hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja aktiviteetteihin.

– Me Eoluksella kehitämme jatkuvasti toimintatapoja ja käytännön työkaluja toteuttaaksemme vastuullisuutta entistä paremmin uusiutuvan energian hankkeissamme. Itämeri-sitoumus on merkittävä askel, kun kehitämme lähestymistapaamme merituulivoimahankkeiden osalta. Sitoumuksen toteuttaminen on oppimisprosessi niin Eolukselle kuin siihen osallistuville asiantuntijaorganisaatioille. Sen vuoksi sitoumuksen sisältöä ja seurantaa tarkennetaan vielä sen edetessä, kertoo Eoluksen vastuullisuuskoordinaattori Sigrid Carstairs.

Itämeri-sitoumukseksemme voit lukea täältä.

Itämeri-sitoumuksen tekijän logo