Tuulivoimaloiden kuljetus

Teknologiamme

Eoluksen liiketoimintamalli on kehittää ja rakentaa hankkeita uusiutuvan energian tuottamiseen ja varastointiin. Yritys aloitti toimintansa 1990 tuulivoimaprojektien kehittäjänä ja hyödyntää nyt vuosien varrella kerättyä oppia ja yhteistyöverkostoa myös muissa teknologioissa.

Teknologian valinta riippu sijainnista ja markkinaolosuhteista. Eolus kehittää hankkeita maa- ja merituulivoiman, aurinkoenergian ja energian varastoinnin parissa. Tavoitteemme on toteuttaa kohteita, joissa on matalin energiantuotannon tai varastoinnin yksikkökustannus, jotta asiakkaamme sijoitukset olisivat mahdollisimman tuottavia.

Maatuulivoima

Monilla markkina-alueilla maatuulivoima on yksi edullisimmista keinoista lisätä energiantuotantokapasiteettia. Maatuulivoimaa eivät puolla pelkästään ympäristötekijät, vaan sillä pystytään saavuttamaan kilpailukykyinen sähkön hintataso. Eoluksella on mittava kokemus maatuulivoimaprojektien toteuttamisesti.

Merituulivoima

Merituulivoiman rakentamiskustannukset alenevat teknologian kehittyessä ja merituulivoima tulee olemaan tärkeä osa energiajärjestelmän muutosta. Nyt onkin mahdollisuus toteuttaa suuren mittaluokan projekteja tehokkailla voimaloilla ja korkealla hyötysuhteella.

Aurinkoenergia

Alenevat rakentamiskustannukset yhdistettynä valtiollisiin tukiohjelmiin ovat mahdollistaneet aurinkoenergian nopean leviämisen monissa maissa. Eolus keskittyy teollisen kokoluokan aurinkoenergiaprojekteihin eikä tarjoa palveluita kotitalouksiin. Yli 30 vuoden kokemus tuulivoimasta mahdollistaa saumattoman siirtymisen myös aurinkoenergiaprojekteihin.

Energian varastointi

Kun tuulivoiman ja aurinkoenergian määrä energiajärjestelmässä lisääntyy, energian varastoinnista tulee entistä tärkeämpää. Varastointiin voi hyödyntää monenlaista ison ja pienen mittaluokan teknologiaa. Sen lisäksi, että varastoinnilla voidaan parantaa vaihtelevan sähköntuotannon toimintaa, varastot myös tasapainoittavat sähköjärjestelmää tehden sen luotettavammaksi. Eolus toteuttaa sekä itsenäisiä akkuvarastoja että sähkötuotantoyksiköiden yhteydessä olevia energiavarastoja.