Tuulivoimalat

Projektiportfoliomme on menestyksemme perusta

Eolus on menestynyt uusiutuvan sähköntuotannon projektien ja energian varastointiprojektien kehittäjä. Portfoliomme kasvaa uusiutuvan energian kysynnän mukana.

Markkinaolosuhteet muuttuvat ajan saatossa riippuen teknologian kehityksestä, asennuskustannuksista, sähkön hinnasta sekä sijoittajien vaatimuksista ja valinnoista. Eoluksella keskitymme projekteihin, jotka on mahdollista toteuttaa kilpailukykyisellä sähköntuotantokustannuksella markkina-alueesta tai teknologiasta riippumatta.

Portfoliomme

Eoluksen projektiportofioon sisältyy itse alusta asti toteuttamiamme sekä eri vaiheissa hankkimiamme tuulivoima-, aurinkoenergia- ja energian varastointiprojekteja useilla eri markkina-alueilla. Kehitämme ja toteutamme projekteja yhteistyössä myös kumppaneiden kanssa. Projektin toteutumiseen vaikuttavat tarvittavien lupien saaminen sekä tuotetun energian hinta.

 

Eolus raportoi merkittävimpien projektien etenemisestä säännöllisesti osana taloudellista raportointia

Projektit Suomessa

Voit lukea lisää projektiemme omilta sivuilta:

Merituulivoimahanke Navakka

Merituulivoimahanke Wellamo

Projektien toteutus

Projektit voidaan totetuttaa eri tavoin – esimerkiksi kokonaistoimituksena, kunnes asiakas ottaa projektin haltuunsa, tai luovuttaa oikeudet projektiin sijoittajalle, mutta Eolus vastaa rakentamisesta sijoittajan puolesta.

 

Projektin kannattavuutta arvioidaan valmiusasteperusteisesti. Projektit rahoitetaan omasta taseesta, lainoilla sekä asiakkaiden ennakkomaksuilla.