Merituulivoimaloita

Navakka

Eolus selvittää edellytyksiä rakentaa merituulivoimapuisto Satakunnan edustalle Selkämerelle. Hankealue sijaitsee Porin ja Merikarvian edustalla, noin 30 kilometriä rannikosta.

Uutta merituulivoimaa Suomeen

 

Eolus selvittää edellytyksiä rakentaa merituulivoimapuisto Satakunnan edustalle Selkämerelle. Hankealue sijaitsee Merikarvian edustalla, noin 30 kilometriä rannikosta. Merituulivoimahanke Navakka sijoittuu Satakunnan edustalle Selkämerelle. Suomen talousvyöhykkeellä olevan hankealueen pinta-ala on 670 neliökilometriä ja sen etäisyys Merikarvialle on 34 kilometriä.

 

Suunniteltu merituulivoimapuisto käsittää 75–100 tuulivoimalaa. Sen tavoiteltu kokonaiskapasiteetti on noin 1 500 megawattia (MW), mikä tarkoittaa vuositasolla reilua 6,5–7 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä Suomen sähköverkkoon. Tavoitteena on, että Navakka tuottaa sähköä 2030-luvun aikana.

Tulevaisuudessa sähkön kulutuksen arvioidaan kasvavan yhteiskunnan toimintojen sähköistyessä. Satakunnassa sijaitsee useita merkittäviä ja energiaintensiivisiä teollisia toimintoja, muun muassa kansainvälisesti tärkeä teknologiametallien tuotanto- ja jatkojalostusklusteri.

Merituulivoiman rakentaminen on vuosien suurhanke

2022: Hankealueen kartoitus ja alueen soveltuvuuden tarkempi arviointi

2023: YVA-ohjelma: Hankkeen ja arviointimenetelmien esittely

2023-2025: Selvitykset, tutkimukset, luvitus

2024: YVA-selostus: Arviointi hankkeen vaikutuksista ympäristöön, ilmastoon ja ihmisiin

2025-2027: Tekninen suunnittelu, hankinta

2028-2029: Rakentaminen

2030: Sähköntuotanto

Hankkeesta kattava ympäristövaikutusten arviointi

Merituulivoimapuiston rakentaminen on suurhanke, jolla on vaikutuksia Selkämeren ympäristöön. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on menettely, jossa selvitetään Navakan ympäristövaikutukset jo sen suunnitteluvaiheessa.

Työn tavoitteena on tunnistaa merituulivoimahankkeen aiheuttamia vaikutuksia ja löytää keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi. YVA-menettely on myös vuorovaikutusprosessi, jonka tarkoituksena on lisätä kaikkien osapuolten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.

Navakan YVA-menettelyssä kaksi vaihetta

Navakan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on kaksi vaihetta: ohjelma- ja selostusvaihe.

Ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan ohjelma, joka esittelee hankkeen, sen vaihtoehdot ja arviointimenetelmät. YVA-ohjelmavaiheessa toisin sanoen suunnitellaan, mitä hankkeen vaikutuksia ja vaihtoehtoja arvioidaan sekä miten eri sidosryhmien osallistuminen järjestetään.

 

Toisessa vaiheessa julkaistaan arviointiselostus, joka esittää arvioita hankkeen vaikutuksista muun muassa ympäristöön, ilmastoon ja ihmisiin. Esimerkkejä YVA-menettelyssä tehtävistä tutkimuksista ovat merenpohjan sedimenttien ja pohjaeläinten kartoitus, aallokko- ja jääolosuhteiden selvitys ja muuttolinnuston tarkkailu.

Navakan YVA-menettely on alkanut (2023)

Navakan ympäristövaikutusten arviointi alkoi alkuvuodesta 2023, kun hankkeen YVA-ohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle eli Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Ympäristövaikutusten arvioinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana, ja siihen kuuluvat julkiset kuulemiset järjestetään Satakunnassa 2023–2024.

 

Eolus sai valtioneuvoston myöntämän tutkimusluvan joulukuussa 2022. Tutkimuslupa mahdollistaa hankealueen merenpohjan tarkemman tutkimisen, mikä tarjoaa paikkakohtaista tietoa sekä YVA-menettelyyn että hankkeiden kehittämiseen. 

 

Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus on ollut asettanut Navakan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) nähtäville tiistaina 11. huhtikuuta, ja siitä sai jättää mielipiteitä yli kuukauden ajan 17. toukokuuta saakka. 

 

Yhteysviranomaisen lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä osoitteessa: www.ymparisto.fi/NavakkamerituuliYVA.

Lisätiedot: Anu Vaahtera

projektipäällikkö

Lisätiedot: Essi Tikkanen

projektipäällikkö