Tuulivoimaloiden kuljetus

Vastuullisuus

Eolus on sitoutunut uusiutuvan energiantuotannon ja energian varastointiratkaisujen kehittämiseen, millä on tärkeä rooli energiajärjestelmän muutoksessa. Olemme tehneet Itämeri-sitoumuksen, jonka mukaisesti sitoudumme huomioimaan Itämeren herkän meriluonnon kehittäessämme merituulivoimaa. Osallistumme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen suunnittelemalla ja rakentamalla laitoksia, joiden energiantuotannon kustannus on mahdollisimman pieni.

Eolus on vastuullinen yhteiskunnallinen toimija, joka tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, tarjoaa asiakkailleen houkuttelevia mahdollisuuksia ja työntekijöilleen merkityksellistä työtä. Näemme vastuullisuuden välttämättömyytenä ja kilpailuetuna, jotta voimme menestyä myös tulevaisuudessa.

Itämeri-sitoumus

Eolus sitoutuu toimimaan Itämeren suojelun puolesta merituulivoiman kehitykseen liittyvässä toiminnassaan. Sitoumus koskee Eoluksen kaikkia Itämeren alueella sijaitsevia hankkeita ja sen määrittelyn tausta-asiakirjana on ollut HELCOMin Itämeri-toimintasuunnitelma.

 

Lue lisää Itämeri-sitoumuksemme neljästä tavoitteesta ja suunnitelmastamme niiden saavuttamiseksi.

Muuttuva markkina tarjoaa mahdollisuuksia

Uusiutuva sähköntuotanto on tärkeä osa maailmanlaajuista energiataloutta ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään yhteiskuntien sähköistyessä. Uusiutuvan energiantuotannon merkittävä lisääminen on tullut mahdolliseksi teknologisten ratkaisujen kehittymisen myötä.

Uusiutuvat resurssit

Tuuli- ja aurinkoenergia ovat uusiutuvia energianlähteitä. Teknologinen kehitys on mahdollistanut myös uusiutuvan sähköntuotannon kustannusten alenemisen.

Kun tuulivoimala tai aurinkokenno saavuttaa elinkaarensa lopun, se voidaan joko purkaa ja kohteeseen voidaan perustaa uusi sähköntuotantoyksikkö tai alue voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen.

Yhteiseloa

Uusiutuvan energiantuotannon suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää viranomaislupia sen todentamiseksi, että kohde vastaa lainsäädännön ja ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksia.

Eoluksella on pitkä kokemus siitä, mihin ja miten uusiutuvan energian kohteita voi toteuttaa siten, että sähköntuotanto tai varastointi optimoidaan ja yhteisön huoliin vastataan. Kykymme luoda lisäarvoa on vuosien kokemuksen tulos, huomioiden ihmiset, ympäristön ja yhteiskunnan koko elinkaaren ajan suunnittelusta käytöstä poistoon.

Tarkkuus ja läpinäkyvyys

Eolus haluaa luoda lisäarvoa yhteistyökumppaneilleen ja olla houkutteleva kumppani siirtymässä kohti kestävää yhteiskuntaa. Yrityksen työntekijöiden tulee toimia oikeudenmukaisesti, objektiivisesti ja rehellisesti. Sama vaatimus koskee konsultteja, alihankkijoita ja muita kumppaneita. Kaikkien liiketoimintasuhteiden on oltava puolueettomia. Eolus tavoittelee maksimaalista läpinäkyvyyttä sekä yhteistyökumppaneitaan että yhteiskunnan suuntaan.