Pirttikylän tuulivoimapuisto

Eolus selvittää edellytyksiä rakentaa tuulivoimaa Pirttikylään, Pohjanmaalle

Tietoa hankkeesta

Tutkittava alue on noin 16 km² ja se sijaitsee Pirttikylästä itään Närpiön kaupungissa Pohjanmaalla. Alueelle arvioidaan mahtuvan peräti 19 tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus on 205 metriä. Nettosähköntuotanto 19 tuulivoimalasta arvioidaan olevan noin 340 GWh/vuosi.

 

Koska hankkeessa oli alkujaan kaksi omistajaa, joilla oli kummallakin oma yhtiönsä, kehitetään hanketta edelleen kahden yhtiön voimin; Pörtom Vindkraft Ab/Oy ja Eolus Pörtom Vind Oy. Nykyään Eolus omistaa 100 % kummastakin yhtiöstä, joten Eolus kehittää hanketta yhtenä kokonaisuutena.

Hankkeen eri vaiheet

Hankkeen tässä vaiheessa haemme uusia rakennuslupia kaikille 19 turbiinille sekä sähköasemalle. Koska hankkeella on pitkä historia, on ympäristövaikutusten arviointi tehty jo vuonna 2013.

Paikallisia hyötyjä

Hankealue koostuu noin 350 kiinteistöstä ja miltei 200 maanomistajasta. Tämän vuoksi suuri osa kyläläisistä tulevat saamaan vuokratuottoja hankkeesta. Lisäksi hankeyhtiöllä on tarkoitus tukea Pirttikylää kylänkehitysrahalla tai vastaavalla. 

Pirttikylän tuulivoimapuisto tulee maksamaan kiinteistöveroa Närpiön kaupungille, mikä lisää kuntalaisten hyvinvointia. 

Itse voimalat ja muu infrastruktuuri tulevat viemään ainoastaan 2-3 % alueen pinta-alasta. Näin ollen loput hankealueesta voidaan hyötykäyttää edelleen maanviljelyyn ja metsätuotantoon.

Alueen nykyiset tiet kunnostetaan, sekä uusia teitä rakennetaan hankkeen yhteydessä alueelle. 

Tämä tuo huomattavaa lisäarvoa maanomistajille, jotka voivat käyttää näitä teitä muun muassa maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

Joachim Grundström
Hankekehityspäällikkö

joachim.grundstrom@eolusvind.com

0400 503 434

Sara Schröder
Hankekehityspäällikkö
sara.schroder@eolusvind.com

+46 76 139 5909