Tuulivoimaloiden kuljetus

Liiketoimintamme on uusiutuva sähköntuotanto

Eoluksen tuulivoima-, aurinkoenergia- ja energian varastointiratkaisut toteutetaan suunnittelusta ja projektikehityksestä aina käyttöön ja hallinnointiin avaimet käteen -periaattella. Yritys aloitti toimintansa tuulivoimaprojektien kehittäjänä vuonna 1990. Olemme hyödyntäneet kokemustamme ja laajentaneet teknologiatarjontaamme. Eolus toimii useissa maissa ja hyödyntää uusia teknologioita edistääkseen siirtymää kestävään yhteiskuntaan.

Strategiamme mukaisesti keskitymme projekteihin, joilla on korkea toteutumistodennäköisyys teknologiasta tai markkina-alueesta riippumatta. Tavoitteemme on kehittää projektit resurssitehokkaasti ja korkealaatuisesti. Haluamme tarjota sijoittajille kustannustehokasta energiantuotantoa koko tuotantolaitoksen elinkaaren ajan.

Teknologinen joustavuus sekä parhaat mahdolliset sopimusehdot

Yrityksen päätavoitteena on suunnitella ja rakentaa uusiutuvan energian tuotantolaitoksia sekä energian varastointiratkaisuja. Valittu teknologia riippuu aina kohteen sijainnista ja vallitsevista markkinaoloista. Useimmat projektimme on toteutettu avaimet käteen -periaatteella, mutta portfoliossamme on myös hankittuja lisenssejä sekä kehitysvaiheessa olevia projekteja. Eolus hankkii myös kehitysvaiheessa olevia projekteja ja yrityksiä. Tarjoamme täyttä käyttö- ja hallinnointipalvelua, joka takaa uusiutuvan energian tuotantolaitoksen tai energiavaraston huolettoman omistamisen.

Tällä hetkellä Eolus toimii Suomen lisäksi Skandinaviassa, Baltiassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa.

“Eoluksen tavoitteena on kehittää ja tarjota asiakkailleen houkuttelevia uusiutuvan sähköntuotannon ja energian varastoinnin kohteita. Paras teknologia tai yhdistelmä parhaita teknologioita vaihtelee eri aikoina ja eri markkina-alueilla.”