Uutiset

· 2 minuutin lukeminen

Wellamo-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi alkanut


Eoluksen ja Simply Blue Groupin muodostama SeaSapphire on toimittanut Wellamo-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Menettelyyn kuuluvat yleisötilaisuudet järjestetään marraskuussa Porissa, Eurajoella ja Raumalla.

Wellamo on Porin ja Rauman edustalle sijoittuva suurhanke, jolla on vaikutuksia Selkämeren ympäristöön. Merituulivoiman rakentaminen edellyttää kaksivaiheista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jonka aikana kartoitetaan hankkeen ympäristövaikutuksia ja etsitään keinoja niiden lieventämiseksi.


Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka on asettanut Wellamon ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) nähtäville maanantaina 16.10. Ohjelmasta voi jättää mielipiteitä 23. marraskuuta saakka.

Ohjelma ja mielipiteiden antamista ohjeistava kuulutus löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta: www.ymparisto.fi/WellamomerituuliYVA

Kaikille avoimet yleisötilaisuudet marraskuussa 

Wellamon YVA-ohjelmaa esitellään neljässä yleisötilaisuudessa, jotka ovat avoimia kaikille. Tilaisuuksissa alueen asukkailla ja toimijoilla sekä hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus kuulla ja keskustella suunnitelmista hankkeesta vastaavien kanssa.

“Yleisötilaisuudet ovat meille hankekehittäjille hieno mahdollisuus keskustella suoraan paikallisten kanssa. Mielestämme avoin vuoropuhelu on paras tapa löytää kaikin puolin hyväksyttävät ja kestävät ratkaisut”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Timo Lotti.

Kolme tilaisuutta Porissa, Eurajoella ja Raumalla sekä yksi etänä 

TI 7.11. klo 17.30–19, Meri-Porin yhtenäiskoulu 

Rieskalantie 8, 28800 Pori

KE 8.11. klo 17.30–19, Eurajoen yhteiskoulu 

Koulutie 2, 27100 Eurajoki

TO 9.11. klo 17.30–19, Rauman juhlahovi

Tikkalantie 7, 26100 Rauma

Kahvitarjoilu alkaa kello 17. Tilaisuudet ovat sisällöiltään yhteneväisiä, eikä erillisiä ilmoittautumisia tarvita.

Lisäksi etätilaisuusMA 13.11. klo 17.30–19. Linkki tilaisuuteen.

Monitahoinen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tunnistaa merituulivoimahankkeen aiheuttamia vaikutuksia ympäristöön ja keinoja niiden ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Luonnon lisäksi vaikutukset voivat ulottua muun muassa rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, merialueen käyttöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Eoluksen ja Simply Blue Groupin luotsaama SeaSapphire tutkii Wellamo-hankkeen vaikutuksia alueen meriluontoon, pohjaolosuhteisiin, kasvi- ja eläinlajeihin, työllisyyteen, elinkeinoihin ja turvallisuuteen sekä mahdollisia melu- ja välkevaikutuksia. Lisäksi Eolus tekee parhaillaan merenpohjan tutkimuksia, joihin se sai tutkimusluvan loppuvuodesta 2022.

Merituulivoimaa kelluville perustuksille 

Wellamon hankealue sijaitsee Suomen talousvyöhykkeellä noin 90 kilometrin päässä Porin ja Rauman rannikoista. Sen pinta-ala on 1 000 neliökilometriä.

Suunniteltu merituulivoimapuisto käsittää 100 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 360 metriä. Wellamon merituulivoimalat suunnitellaan kelluvilla jalustaratkaisuilla, joita SeaSapphire on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa. Kelluvat jalustat mahdollistavat voimaloiden rakentamisen syvemmillekin vesille ja ilman laaja-alaista merenpohjan muokkaamista.

Hankkeen tavoiteltu kokonaiskapasiteetti on noin 2 000 megawattia (MW), mikä tarkoittaa vuositasolla reilua 8‒9 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä Suomen sähköverkkoon. Tavoitteena on, että sähköntuotanto alkaa 2030-luvun aikana.

Wellamon lisäksi Eolus suunnittelee Satakunnan edustalle toista merituulivoimahanketta (Navakka). Sen ympäristövaikutusten arviointi alkoi huhtikuussa, ja yhteysviranomainen antoi arvioinnista lausuntonsa kesäkuussa. Molempien hankkeiden YVA-menettelyjen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana.

Eoluksen kumppanina kahden merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä arviointiohjelman ja -selostuksen laatimisessa on Sitowise.

Lisätiedot:

Timo Lotti

projektipäällikkö

timo.lotti@eolusvind.com

+358 50 354 8905

Samasta aiheesta