Uutiset

· 2 minuutin lukeminen

Keskustelutilaisuus Wellamon ja Navakan sähkönsiirtovaihtoehdoista


Eolus järjestää avoimen keskustelutilaisuuden merituulivoimahankkeidensa sähkönsiirtovaihtoehdoista. Tilaisuus pidetään Eurajoella 28. marraskuuta, ja se on osa Navakka- ja Wellamo-hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Navakka ja Wellamo ovat suurhankkeita, jotka vaikuttavat monin tavoin Selkämeren ympäristöön. Jotta merituulivoiman tuotantoalueella tuotettua sähköä voidaan hyödyntää, tulee se kuljettaa maitse ja meritse kantaverkon liityntäasemalle. Mantereella sähkönsiirtosiirto edellyttää sähköasemia, maakaapeleita ja ilmajohtoja.

Molemmissa hankkeissa on parhaillaan käynnissä YVA-menettely, jonka tavoitteena on tunnistaa merituulivoimahankkeiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja löytää keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi.

Navakan ja Wellamon ympäristövaikutusten arvioinneissa tarkastellaan useita sähkönsiirtovaihtoehtoja sen vuoksi, että tulevaisuuden toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa. Vielä ei täysin tiedetä, miten sähkön kulutus ja tuotanto kehittyvät ja sijoittuvat maassamme tulevaisuudessa. Myös merituulivoimateknologia ja siihen liittyvä sähkönsiirto kehittyvät jatkuvasti.

YVA-menettely on luonnonympäristöön kohdistuvien tutkimusten ja tarkkailujen lisäksi myös vuorovaikutusprosessi. Tavoitteena on lisätä paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia hankkeiden suunnitteluun. Eolus käy mielellään vuoropuhelua paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tervetuloa sähkönsiirtoiltaan Villa Lokariin!

Tervetuloa keskustelemaan Navakka- ja Wellamo-hankkeiden sähkönsiirtovaihtoehdoista. Tilaisuudessa kerrotaan eri reitti- ja toteutusvaihtoehdoista niin maalla kuin merelläkin, mutta keskitytään erityisesti voimajohtovaihtoehtoihin mantereella.

Eolus haluaa tarjota hankkeiden vaikutusalueella oleville paikallisille asukkaille, loma-asukkaille ja muille kohderyhmille mahdollisuuden kysyä ja keskustella sähkönsiirtoon liittyvistä aiheista. Tilaisuus ei ole osa virallista kuulemisprosessia.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 28.11. kello 17–19 Villa Lokarissa, osoitteessa Kaukomäentie 25, Eurajoki.

Paikalla ovat Eoluksen merituulivoimahankkeiden projektipäälliköt Timo Lotti ja Anu Vaahtera. Asiantuntijavieraana on voimajohtosuunnittelija, Rejlersin palveluvastaava Matti Hautero.

Tilaisuus on kaikille avoin, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Merituulivoiman sähkönsiirto pähkinänkuoressa

Sähkönsiirto mereltä Suomen kantaverkkoon edellyttää erilaisia rakenteita. Siirtomatka kantaverkkoon on usein melko pitkä, sillä kantaverkon liityntäasemia on vain tietyissä paikoissa.

Sähkön matka mereltä kantaverkkoon alkaa merituulivoimalan alueelle rakennetulta merisähköasemalta, josta sähkö kuljetetaan merenpohjaan asennettavien merikaapelien välityksellä mantereelle.

Merikaapelin rantautumispaikasta sähkö jatkaa matkaa osin maakaapeleita ja pääosin ilmajohtoja pitkin kantaverkon liityntäasemille.

Lue lisää Wellamosta

Lue lisää Navakasta

Samasta aiheesta