Uutiset

· 1 minuutin lukeminen

Eolus sai tutkimusluvat kahdelle merituulivoimahankkeelle Selkämerellä

Valtioneuvosto myönsi tänään 29.12. Eolukselle tutkimusluvat kahdelle merituulivoimahankkeelle, jotka sijoittuvat Satakunnan edustalle Selkämerelle. Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa tammikuussa. Merenpohjan tutkimuksia tehdään vuoden 2023 aikana.

Eolus otti merkittävän askeleen kohti merituulivoiman tuotantoa Suomessa, kun yhtiö sai tänään 29.12. valtioneuvoston myöntämät tutkimusluvat Tuulian ja Wellamon merituulivoimahankkeille.

– Tavoitteemme on, että Tuulia ja Wellamo tuottavat sähköä 2030-luvun aikana. Suomi tarvitsee merituulivoimaa, jotta se saavuttaa ilmastotavoitteensa. Merituulivoimalla on myös suuri merkitys uusiutuvan energian tuotantotavoitteiden saavuttamisessa sekä yhteiskunnan ja teollisuuden tarvitseman kohtuuhintaisen sähkön tuottamisessa, Eoluksen Suomen merituulivoimahankkeista vastaava projektipäällikkö Anu Vaahtera sanoo.

Molemmat tutkittavista merialueista ovat Suomen talousvyöhykkeellä: Tuulia sijaitsee 30 kilometriä rannikosta Merikarvian edustalla ja Wellamo 90 kilometriä rannikosta Porin edustalla. Wellamo-hanketta kehitetään yhteistyössä irlantilaisen Simply Blue Groupin kanssa. Eoluksen ja Simply Blue Groupin yhteistyritys SeaSapphire perustettiin marraskuun lopussa.

Satakunnan edustalle suunniteltujen merituulivoimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 3,5 gigawattia, mikä tarkoittaa vuositasolla 14–16 terawattituntia uusiutuvaa sähköä Suomen sähköverkkoon. Hankealueille suunnitellaan yhteensä noin 200 merituulivoimalaa, mutta lopulliseen määrään vaikuttavat sekä tarkemmat suunnitelmat että valittavien turbiinien koko.

Tutkimustietoa hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnissa

Tutkimusluvat mahdollistavat hankealueiden merenpohjan tarkemman tutkimisen, mikä tarjoaa paikkakohtaista tietoa ympäristövaikutusten arviointiin, niin sanottuun YVA-menettelyyn, ja hankkeiden kehittämiseen. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana kartoitetaan hankkeen ympäristövaikutuksia ja etsitään keinoja niiden lieventämiseksi.

– Hankekehittäjänä haluamme ymmärtää entistä paremmin Itämeren herkkää meriluontoa. Meille on myös tärkeää tietää, miten hankealueet soveltuvat merituulivoiman rakentamiseen.

Merenpohjan tutkimukset sisältävät muun muassa merenpohjan sedimenttien ja vedensyvyyden kartoittamisen. Työ sisältää myös aallokko- ja jääolosuhteiden selvittämistä sekä muuttolinnuston tarkkailua.

– Uusituvan energian hankkeemme pienentävät osaltaan Suomen hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi Eolukselle on tärkeää vaalia Selkämeren luonnon monimuotoisuutta ja herkkä ympäristöä. Tämän vuoksi olemme äskettäin myös sitoutuneet suojelemaan Itämerta yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin kanssa, Vaahtera kertoo.

Ympäristövaikutusten arviointiin kuuluvat julkiset kuulemiset järjestetään vuosina 2023–2024.

– Me Eoluksella haluamme käydä avointa vuoropuhelua paikallisyhteisöjen kanssa ja toimia läpinäkyvästi, sillä haluamme kehittää parhaalla mahdollisella tavalla uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa, Vaahtera sanoo.

Lisätiedot: Anu Vaahtera projektipäällikkö anu.vaahtera@eolusvind.com +358 50 563 0326

Samasta aiheesta