Uutiset

· 2 minuutin lukeminen

Eolus ostaa YIT:n uusiutuvan energian liiketoiminnan – Yhtiön Suomen tuuli- ja aurinkovoimaprojektisalkku kasvaa yli 5 gigawattiin

Uusiutuvan energian hankekehittäjä Eolus ostaa rakennusyhtiö YIT:n uusiutuvan energian liiketoimintayksikkö YIT Energy Oy:n. Kaupan myötä YIT Energy Oy:n hankkeet, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 2,3 gigawattia (GW), siirtyvät osaksi Eoluksen tuuli- ja aurinkovoimaprojektien salkkua. Lisäksi 16 YIT:n asiantuntijaa siirtyy Eoluksen palvelukseen.

YIT Energy Oy:ltä Eolukselle siirtyvien projektien 2,3 GW:n kokonaispotentiaaliin lukeutuu 1,1 GW pidemmälle kehitettyjä projekteja ja 1,2 GW varhaisemmassa kehitysvaiheessa olevia hankkeita. YIT Energy Oy:n 16 työntekijää, joilla on vankka kokemus ja tekninen asiantuntemus alalta, siirtyvät Eoluksen palvelukseen kaupan toteuduttua. Yrityskaupan jälkeen Eoluksella on Suomessa yhteensä 5,4 GW:n projektisalkku ja noin 30 asiantuntijaa.

"Yritysosto on Eolukselle tärkeä investointi ja merkittävä askel liiketoiminnan laajentamisessa Suomessa. Kokemuksemme ja pitkäaikaisen sitoutumisemme ansiosta meillä on kyky kehittää ja toteuttaa projekteja parhaalla mahdollisella tavalla. YIT:n hankkeiden ja kokeneiden osaajien myötä Eoluksesta tulee entistä merkittävämpi uusiutuvan energian toimija Suomessa", sanoo Eoluksen toimitusjohtaja Per Witalisson.

"Toivotamme YIT:n kollegat tervetulleiksi Eoluksen Suomen tiimiin. He tuovat mukanaan laajaa osaamista hankekehityksen eri vaiheista. Etenkin kokemus tuulivoimahankkeiden rakentamisesta on arvokasta, sillä Eoluksen tavoitteena on aloittaa ensimmäisten projektien rakennustyöt parin vuoden sisällä", sanoo Eoluksen Suomen maajohtaja Tiina Partanen.

YIT:llä on vahvaa osaamista tuulivoiman kehittämisessä ja rakentamisessa yli kymmenen vuoden ajalta. Yhtiö on viime vuosina myynyt kolme suurta maatuulivoimapuistoa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on noin 600 megawattia (MW).

”Eoluksella on erinomaiset valmiudet viedä uusiutuvan energian liiketoimintaa eteenpäin, mikä on positiivista sekä kumppaneillemme että henkilöstöllemme. Tiimimme on tehnyt erinomaista työtä hankekehitysportfolion rakentamisessa. Eolus voi nyt kehittää liiketoimintaa eteenpäin laajemmilla resursseilla ja tukea tulevaa kasvua", sanoo YIT Oyj:n talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.

Kaupassa Eolus hankkii 100 % YIT:n kokonaan omistamasta tytäryhtiöstä YIT Energy Oy:stä 25 miljoonan euron kiinteällä kauppahinnalla. Summasta 10 miljoonaa euroa maksetaan kaupan toteutuksen yhteydessä ja loput osissa vuosien 2024 ja 2025 aikana. Kauppaan sisältyy myös muuttuva osuus, joka määräytyy vuoteen 2032 mennessä myytyjen ja toteutettujen projektien perusteella. Kaupan odotetaan toteutuvan joulukuun 2023 aikana.

Eoluksen merituulivoimahankkeet etenevät – Merituulivoimaa tarvitaan vihreän siirtymän edistämiseksi

Nyt hankittavat maatuulivoimaprojektit täydentävät Eoluksen uusiutuvan energian strategiaa Suomessa. Maatuulivoiman lisäksi yhtiöllä on kaksi suurta merituulivoimahanketta – Navakka ja Wellamo – Suomen talousvyöhykkeellä Selkämerellä. Kumpaankin hankkeeseen liittyvät meritutkimukset ovat alkaneet. Lisäksi kummankin hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmat on julkistettu.

”Merituulivoima on tärkeä osa Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmää: sillä voidaan tuottaa suuria määriä uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa ja tukea sitä kautta Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Toivomme, että saamme hyödyntämisluvat talousvyöhykkeelle mahdollisimman pian. Luvat olisivat tärkeä signaali Suomen vihreälle siirtymälle, johon liittyvät investoinnit lähivuosina liikkuvat useissa kymmenissä miljardeissa, ja suorat teolliset työpaikat useissa tuhansissa”, Tiina Partanen muistuttaa.

Sähkön kulutuksen ennakoidaan kasvavan lähivuosina merkittävästi. Valtaosa kasvavasta sähkön tarpeesta tullaan tuottamaan uusiutuvalla energialla. Vuonna 2023 tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta nousi 17 %:iin ja kasvun odotetaan jatkuvan vahvana tulevina vuosina.

Lisätietoja:
Per Witalisson, toimitusjohtaja, +46 702 65 16 15, per.witalisson@eolusvind.com
Tiina Partanen, Suomen maajohtaja, +358 40 757 6360, tiina.partanen@eolusvind.com

Samasta aiheesta