Uutiset

· 1 minuutin lukeminen

Eoluksen Wellamo-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi etenee

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 22. joulukuuta yhteysviranomaisen lausunnon Wellamo-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Hanke etenee seuraavaksi YVA-selostusvaiheeseen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 22. joulukuuta yhteysviranomaisen lausunnon Satakunnan edustalle sijoittuvan Wellamo-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma).

Lausunnossaan ELY-keskus toteaa YVA-ohjelman tarjoavan riittävän hyvän kuvan hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, ympäristön nykytilasta sekä arvioitavista ympäristövaikutuksista. Samalla ELY-keskus painottaa, että ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota muun muassa sähkönsiirtoa koskevan karttamateriaalin tarkentamiseen.

”ELY-keskuksen lausunnon ansiosta tiedämme nyt entistä paremmin, mihin asioihin meidän on syytä keskittyä selostusvaiheessa. ELY-keskuksen lisäksi kiitämme myös kaikkia muita, jotka jättivät YVA-ohjelmaamme lausunnon tai mielipiteen – niistä on paljon apua hankkeen vaikutusten kartoittamisessa ja toteutuksen suunnittelussa”, Wellamo-hankkeen projektipäällikkö Timo Lotti Eolukselta sanoo.

Wellamo-merituulivoimahankkeen YVA-ohjelma kuulutettiin 16. lokakuuta, ja ohjelmaan oli mahdollista jättää mielipiteitä ja lausuntoja 23. marraskuuta saakka. Lausuntoja saapui kaikkiaan 39, joista 8 oli kansainvälisen kuulemisen kautta peräisin Ruotsista. Lisäksi kuulemisaikana ohjelmaan toimitettiin 87 kirjattua mielipidettä, joissa oli yhteensä 693 allekirjoittajaa.

Wellamon YVA-ohjelmaan sekä yhteysviranomaisen lausuntoon voi tutustua ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely auttaa hankkeen vaikutusten lieventämisessä

YVA-ohjelma on ensimmäinen vaihe kaksivaiheisessa YVA-menettelyssä. Menettelyssä kartoitetaan hankkeen ympäristövaikutuksia, mikä mahdollistaa toimet vaikutusten vähentämiseksi tai estämiseksi. Ohjelmavaiheessa ensin suunnitellaan, mitä selvityksiä hankkeessa tulisi tehdä. Vaihe päättyy yhteysviranomaisen, kuten ELY-keskuksen, lausuntoon ohjelmasta. Sen jälkeen menettely etenee YVA-selostusvaiheeseen, jossa ohjelmavaiheessa suunnitellut selvitykset toteutetaan.

Wellamo-hanketta edistää Eoluksen ja Simply Blue Groupin muodostama SeaSapphire. Kelluville perustuksille rakennettava Wellamo-hankkeen hankealue sijaitsee Suomen talousvyöhykkeellä, noin 90 kilometrin päässä rannikosta. Lue lisää hankkeesta.

Lisätietoja

Timo Lotti, Wellamo-hankkeen projektipäällikkö, +358 50 354 8905, timo.lotti@eolusvind.com

Samasta aiheesta